Thứ hai, 17/02/2020 15:04:26 CH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Trang chủ / Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Muôn vàn tình thân yêu Bác dành cho bộ đội

18/12/2019 14:00:00 CH
Đối với bộ đội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng ở ngôi cao mà không xa, giữ trọng trách lớn mà luôn dành tình cảm thân thương, ấm áp cho mọi cán bộ, chiến sĩ, từ tổng tư lệnh quân đội đến người lính binh nhì, binh nhất.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt Đoàn đại biểu tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh Vĩnh Long

05/09/2019 08:18:00 SA
 Chiều 4-9-2019, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gặp mặt Đoàn đại biểu tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Long trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng dự cuộc gặp mặt có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà.

Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

27/08/2019 10:25:00 SA
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố năm 1969, có đề ngày 10/5 gồm 4 trang in khổ 14,5x22 cm. Trong lễ tang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Duẩn, khi đó là Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đọc lời điếu và công bố Di chúc của Người. Trang thông tin điện tử Văn phòng Chủ tịch nước trân trọng đăng toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh

02/08/2019 10:48:00 SA
  Ngày 31-7-2019, tại Phủ Chủ tịch, Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước,  Khối trưởng Khối Thi đua số VII - Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh” theo Kế hoạch số 08/KH.

Trao giải cuộc thi viết học và làm theo Bác ở các cơ quan Đảng trung ương

19/05/2019 08:33:00 SA
 Tối 18/5, tại Hà Nội, Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi viết “Cán bộ, đảng viên các cơ quan Đảng Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng dự lễ và trao giải.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực là không dừng, không nghỉ

21/03/2019 14:25:00 CH
Sáng 21/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp, cho ý kiến về báo cáo kết quả năm đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đối với 15 cấp ủy và tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

19/10/2017 17:21:00 CH
Kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, sáng 18-10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân và những vấn đề đặt ra trong xây dựng Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam thời kỳ mới

17/10/2017 15:47:00 CH
Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta, nhân dân ta và nhân loại kho tàng di sản lý luận quý báu; trong đó, có tư tưởng quân sự của Người. Tư tưởng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân là một bộ phận trọng yếu, gắn bó hữu cơ, hợp thành tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là định hướng xuyên suốt cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng chính là cơ sở lý luận quan trọng để Đảng ta vận dụng sáng tạo và đề ra những giải pháp chiến lược cho sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.  

Đạo đức cách mạng (12-1958)

18/08/2017 15:49:00 CH
Nhận thức rõ những gian nan, trắc trở, những khó khăn phức tạp của chặng đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, với bút danh Trần Lực, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm Ðạo đức cách mạng. Trong đó, Người khẳng định vai trò quan trọng của đạo đức cách mạng đối với đội ngũ cán bộ đảng viên; chỉ rõ kẻ thù, những nguy cơ của đạo đức cách mạng, đồng thời đưa ra những biện pháp để ngăn ngừa và sửa chữa căn bệnh đó. Tác phẩm in lần đầu trên Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản), sau đó được Nhà xuất bản Sự thật (nay là Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật) in thành sách và phát hành tháng 12-1958.

Nâng cao đạo đức cách mạng, quyét sạch chủ nghĩa cá nhân

04/08/2017 10:39:00 SA
Chống chủ nghĩa cá nhân và nâng cao đạo đức cách mạng là một vấn đề vô cùng quan trọng, là quan điểm nhất quán xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Có thể thấy rất rõ điều này qua bài báo nổi tiếng “Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Bác với bút danh T.L đăng trên tờ Báo Nhân Dân, số ra ngày 3/2/1969. Tác phẩm chỉ có 686 từ nhưng có logic rất chặt chẽ, dưới dạng tổng kết lý luận - thực tiễn. Trân trọng giới thiệu nội dung bài báo này với bạn đọc.